Raszów – Mauzoleum Schaffgotschów
Wybierz obiekt:

Raszów – Mauzoleum Schaffgotschów

Mauzoleum Schaffgotschów to przykład renesansowej sztuki nagrobnej o wybitnych walorach artystycznych. Mieści się ono w gotyckim kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny wzniesionym w 2. poł. XV w., w kaplicy, którą dobudowano w 1575 r. do prezbiterium kościoła. Znajdują się tu dwie piaskowcowe, monumentalne, renesansowe tumby nagrobne z XVI w. Upamiętniają one małżeństwa: Hansa I i Salome z domu Nimptsch oraz Hansa II i Margarethę z domu Hochberg. Umieszczone na tumbach sylwetki zmarłych wykonano z niezwykłą precyzją i realistycznym ujęciem szczegółów (np. renesansowych strojów, zbroi). Wszystkie znajdujące się tu płaskorzeźby są opatrzone inskrypcjami i przedstawiają sceny biblijne (stworzenie Adama i Ewy, grzech pierworodny, wygnanie z Raju).

Na wewnętrznej ścianie kaplicy natomiast znajdują się wmurowane renesansowe i manierystyczne płyty nagrobne (w tym także rodu Tschernin) oraz epitafia Schaffgotschów z XVI i XVII w.

Raszów od pocz. XVI w. do wojny trzydziestoletniej wchodził w skład majątku należącego do Schaffgotschów, ściśle związany był z zamkiem Grodztwo w Kamiennej Górze.

Stan zabytkowych obiektów wymaga konserwacji.

Aby zwiedzić świątynię, należy skontaktować sie z proboszczem kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach 83, tel. 75 742-88-89, www.parafiapisarzowice.strefa.pl.

Msze św.

niedziele i święta: 10.30

czwartki: 17.00.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Galeria