Pieszyce – pałac
Wybierz obiekt:

Pieszyce – pałac

Pieszycki pałac został wzniesiony w latach 1615-1617 dla Ernsta von Gellhorna. Następnie ok. 1710 r. został on przebudowany przez nowego właściciela, Bernharda Bonita von Mohrenthala, uzyskując obecną formę.

Pałac jest wykonany z cegły i kamienia. Jest trójkondygnacyjny, zbudowany na planie litery „C”. Do dziś można zobaczyć zachowane kartusze herbowe dawnych właścicieli (nad portalem herb B. von Mohrenthala, nad balkonem - herb rodu von Gellhorn). W jednym ze skrzydeł pałacu niegdyś mieściła się kaplica. Wjazd na dziedziniec prowadzi przez ciekawą bramę z dwoma gryfami rzeźbionymi w piaskowcu.

Pałac położony jest na terenie zabytkowego parku, założonego w XVII w. Znajduje się tu aleja lipowa z ok. 1710 r., można także zobaczyć zachowane fragmenty fosy, murów obronnych z basztą i kamienne rzeźby.

Obecnie pałac należy do prywatnego właściciela. Jest udostępniany tylko dla wcześniej umówionych grup, ponieważ prowadzony jest w nim remont (tel. 74 836-72-57, fax 74 836-70-01). Strona www prowadzona przez właściciela obiektu: www.zamekpieszycki.pl

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • www.zamekpieszycki.pl

Galeria