Dzierżoniów - ratusz z rynkiem, mury obronne
Wybierz obiekt:

Dzierżoniów - ratusz z rynkiem, mury obronne

Ratusz w Dzierżoniowie wybudowano z inicjatywy Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego. Od XIV w. budynek służył również jako centrum kupieckie. Po wielokrotnych pożarach w XV-XVIII w. został rozebrany, ustępując miejsca budowli obecnej, wzniesionej w XIX w. Z dawnego średniowiecznego budynku pozostała czworoboczna wieża z późnogotycką balustradą. Na jej szczycie można zobaczyć figurkę dobosza, który według legendy uchronił miasto przed najazdem szwedzkich wojsk.

Ratuszowa wieża (o wys. 47 m) udostępniana jest zwiedzającym codziennie w godz. od 8.00 do 16.00, można z niej podziwiać panoramę miasta i okolicy.

W Ratuszu mieści się kawiarnia „Pod Doboszem” (Dzierżoniów, Rynek 1, tel. 74 645-08-35). Można tu także obejrzeć obrazy dzierżoniowskich artystów.

W rynku znajduje się figura św. Jana Nepomucena pochodząca z XVIII w. Stała ona w tym miejscu do roku 1911. Jednak po licznych sporach prowadzonych pomiędzy protestantami a katolikami, figurę przeniesiono koło kościoła Św. Trójcy. Niedawno, bo w 2002 r., wróciła na swe pierwotne miejsce do rynku.

Na uwagę zasługuje również rynkowa klasycystyczna kamienica o znacznych walorach artystycznych (Rynek nr 39). Na jej dachu znajduje się mała wieża, która służyła właścicielowi kamienicy - kupcowi Melchiorowi Kellnerowi jako obserwatorium astronomiczne.

Mury obronne Dzierżoniowa zaczęto wznosić na polecenie księcia Bolka I w końcu XIII w. Pierwotnie miasto otoczone było pojedynczym pierścieniem murów wzmocnionych basztami, później (w XIV i XV w.) dobudowano dodatkowy mur zewnętrzny z czterema bramami. Od XVIII w. miała miejsce stopniowa rozbiórka murów, ze względu na utratę ich dawnego znaczenia. Mimo to do dziś zachowała się duża część dawnych obwarowań. W XIX w. w pozostałe fragmenty wmurowano portale pochodzące z rozebranych budynków w rynku.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • Krzywańska Anna, Dzierżoniów, Śląsk w zabytkach sztuki, Wrocław 1984.

  • www.dzierzoniow.pl


Galeria