Dzierżoniów - kościół p.w. św. Jerzego, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Wybierz obiekt:

Dzierżoniów - kościół p.w. św. Jerzego, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

Wybudowany w 2. poł. XIII w. kościół p.w. św. Jerzego jest najstarszą dzierżoniowską budowlą. Pierwotny budynek był murowany z kamienia, z tego okresu pozostały części murów oraz fasada zachodnia z elementami portalu. Po gruntownej przebudowie w XIV w. uzyskał formę trzynawowej bazyliki. W XVI w. do kościoła dostawiono wysoką czworoboczną wieżę, a na pocz. XIX w. - neoklasycystyczną kaplicę.

Od XIV w. obiekt był w posiadaniu joannitów, natomiast na przełomie XVI i XVII w. użytkowali go protestanci. Obecny wystrój świątyni jest bogaty, znajdujące się tu rzeźby i ołtarze posiadają cechy renesansowe i barokowe. Na uwagę zasługuje odnowiony drewniany ołtarz główny i ambona (z XVII w.), oraz polichromowane empory. Na wieży kościelnej umieszczona jest kamienna rzeźba przedstawiająca prawdopodobnie Bolesława Kędzierzawego, który według legendy ufundował kościół. Przed kościołem znajduje się barokowa figura św. Jerzego.

Kościół p.w. św. Jerzego

Dzierżoniów, ul. Miodowa 3

tel. 74 831-53-61

Msze św.

niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny został zbudowany ok. 1340 r., należał on pierwotnie do dawnego zespołu klasztornego augustianów. Jest to świątynia w stylu gotyckim, do budowy której oprócz cegły użyto miejscowego kamienia. Kościół powstał na rzucie prostokąta, bez wyodrębnionego prezbiterium. W jego surowym, ascetycznym wnętrzu na uwagę zasługuje zabytkowa drewniana ambona, z płaskorzeźbami przedstawiającymi czterech ewangelistów, zwieńczona figurą Chrystusa.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP jest kościołem filialnym parafii p.w. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, aby go zwiedzić należy się skontaktować z proboszczem pod nr tel. 74 831-48-48.

Msze św.

dni powszednie: 8.00.

Zwiedzanie obiektów kościelnych możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • Krzywańska Anna, Dzierżoniów, Śląsk w zabytkach sztuki, Wrocław 1984.

  • www.dzierzoniow.pl