Biały Kościół - kościół p.w. Nawiedzenia NMP
Wybierz obiekt:

Biały Kościół - kościół p.w. Nawiedzenia NMP

Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wzmiankowany był po raz pierwszy w 1264 r. Jest to budowla romańska, wzniesiona ok. poł. XIII w.

Od XVI w. do zakończenia II wojny św. świątynia służyła ewangelikom. Wielokrotnie trawiona przez pożary, została poddana gruntownej klasycystycznej przebudowie, która zmieniła jej pierwotny układ. Poszerzono wówczas prezbiterium, wzniesiono empory, zmieniono wystrój. Kościół był w ruinie od 1945 r. (w czasie działań wojennych wybuch nagromadzonej amunicji zamienił go w rumowisko). W 1984 r. rozpoczęto jego odbudowę wg proj. Jerzego Rozpędowskiego, nawiązującego do pierwotnej romańskiej bryły budynku (odbudowa ta trwała 10 lat).

Kościół wzniesiono częściowo z łamanego granitu i cegły, jest on budynkiem jednonawowym z prostokątną wieżą (do dziś zachowały się pozostałości romańskiej kamieniarki w murze ścian bocznych i dolnej części wieży). W kruchcie znajduje się wczesnośredniowieczna kamienna chrzcielnica. Na murze cmentarnym okalającym kościół można obejrzeć zachowane kamienne epitafia z XVI i XVIII w.

Obiekt położony jest na obszarze Wzgórz Strzelińskich.

Aby zwiedzić kościół należy skontaktować się z miejscowym proboszczem pod nr tel. 71 393-06-87 lub 602-687-395.

Msze św.

niedziele i święta: 12.00

dni powszednie w okresie letnim: 18.00, w okresie zimowym: 17.00.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • www.bialykosciol.pl

Galeria