Charakterystyka szlaku
Wybierz obiekt:

Szlak Cysterski – syntetyczna charakterystyka szlaku

Dolnośląska pętla szlaku cysterskiego prowadzi przez najważniejsze ośrodki związane z działalnością zakonu, obejmuje zespoły cysterskie o znaczeniu ponadregionalnym, wyróżniające się wysoką wartością artystyczną i historyczną.

Długość całkowita szlaku: 353 km

Przebieg szlaku: Szlak został podzielony na 3 odcinki, uwzględniając czas potrzebny na dojazd do poszczególnych obiektów oraz na ich zwiedzenie:

Odcinek I (127 km): Trzebnica – Bardo

Trzebnica - droga nr 5 do Wrocławia, następnie wyjazd z miasta w kierunku południowym na drogę nr 395 - Henryków (86 km) - droga nr 395, w miejscowości Niedźwiedź zjazd na drogę nr 382 - Kamieniec Ząbkowicki (116 km) - droga lokalna - Bardo (127 km).

Odcinek II (135 km): Bardo – Jelenia Góra-Cieplice

Bardo - droga nr 8, w Ząbkowicach Śl. zjazd na drogę nr 382 - Świdnica (180 km) - droga nr 35, następnie w Szczawienku zjazd na drogę nr 376, w Czarnym Borze zjazd na drogę lokalną - Krzeszów (220 km) - droga lokalna, droga nr 367, w Kowarach zjazd na drogę nr 366 do Podgórzyna, tam w prawo w kierunku Jeleniej Góry-Cieplic (262 km).

Odcinek III (91 km): Jelenia Góra-Cieplice - Lubiąż

Jelenia Góra-Cieplice wyjazd z miasta na drogę nr 365, następnie w pobliżu Jawora zjazd na drogę nr 363 do Chroślic, tam w prawo na drogę lokalną - Słup (305 km) - droga lokalna - Legnica (321 km) - droga nr 94 w kierunku Wrocławia, za miejscowością Kawice skręt w drogę nr 338 - Lubiąż (353 km).

Możliwość przebycia danego szlaku

Szlak ten jest rekomendowany jako samochodowy ze względu na znaczne oddalenie poszczególnych obiektów oraz czas zwiedzania (min. 1-2 godziny dla niektórych zabytkowych kompleksów). Do wszystkich miejscowości można dojechać autobusem, istnieje bardzo duża ilość połączeń. Do niektórych można dojechać pociągiem (Trzebnica, Henryków, Kamieniec, Bardo, Świdnica, Jelenia Góra-Cieplice, Legnica).